akadálymentes tervezés és szaktanácsadás
Akadálymentesítés Forródrót: 06-20-341-4384- Hívjon bizalommal!
Irodánk jelenleg teljes lekötöttséggel működik!
Új feladatot jelenleg nem tudunk vállalni!

Amint újra lesz kapacitásunk, azt weblapunkon ismét jelezni fogjuk!

Meglévő épület – utólagos akadálymentesítés

Meglévő épület utólagos akadálymentesítése nehezebb, mint egy új épületet mindenki számára használhatóvá tervezni, mégis a legtöbbször a meglévő épületek utólagos akadálymentesítési problémáival találkozom.

A jogszabály kimondja, hogy a közszolgáltatás legalább az ügyfél által igénybe vehető részét – de javasoltan alkalmazotti oldalát is – akadálymentesen használhatóvá kell tenni minden fogyatékossági csoportra vonatkozóan. A legtöbb közszolgáltató azonban a települések központjában, meglévő, régi, gyakran műemlékileg védett épületben kapott helyet. Nehezíti a helyzetet, ha az adott szolgáltatás nem szolgáltatási a célra készült épületben kap helyet, vagy az, ha az intézmény bővülésekor több épület került összevonásra, épületen belül folyosói szintkülönbségeket hozva ezzel létre.

Meglévő épületek esetében ezért a lehető legnagyobb mértékű akadálymentesítésre kell törekedni, figyelembe véve az esetleges kompromisszumos megoldásokat, az épület adottságait, illetve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) előírásait.

Meglévő épületben és környékén a minimális akadálymentesítés az alábbiak szerint elvégzendő

A szolgáltatás igénybevételéhez elsődlegesen köztérről akadálymentesen be kell jutni az épületbe. Gyakran problémát okoz, hogy maga a közterület nem akadálymentesített, valamint akadálymentes parkoló sincs a közelben. Sajnos az épület tulajdonosa az előtte található közterületre kihatással nincs, ezért úgy kell az épületet akadálymentesíteni, hogy feltételezzük, a közeljövőben a közterületi akadálymentesítési problémák is megoldódnak.

Ha az épülethez ingatlanon belül tartozik közterületről gépjárművel elérhető terület, és a közelben, akadálymentes útvonalon elérhető akadálymentes parkoló nincs, akkor telken belül létesítendő legalább 1 db.

Ingatlanon belül a közterületről és az akadálymentes parkolótól az épületbe vezető akadálymentes bejutást biztosítani szükséges. A legtöbb meglévő épületnél 30-150 cm szintkülönbség van a földszinti padlóvonal és a járda szintje között, itt a szintkülönbség akadálymentes áthidalása megoldandó rámpával, lifttel vagy függőleges személyemelővel. Gyakori tévhit, hogy az akadálymentes parkolótól vezetősávot kell létesíteni a bejáratig a látássérültek részére. Az akadálymentes parkolóba csak jól látó személy hozhatja a látássérültet, aki várhatóan segít számára az épület bejáratáig eljutni, így az akadálymentes parkolótól az épület bejáratáig vezetősávot készíteni nem szükséges.

Értelemszerűen miután akadálymentesítettük az épület bejáratához való eljutást, a bejáratnak és a szélfogónak is akadálymentesnek kell lennie. A meglévő épületek bejárati ajtajai legritkább esetben jók akadálymentesítés szempontjából, vagy a keskeny nyílásszélesség, vagy a kis szélfogó mérete miatt. Előfordul – különösen műemléki épületeknél -, hogy a meglévő tömör fa kapu ajtószárnyát olyan erővel kellene mozgatni, ami még egy ép ember számára is megterhelő, egy mozgásszervi fogyatékossággal élő számára pedig lehetetlen. Ha a robusztus ajtó megtartandó akár esztétikai, akár műemléki megfontolásból, akkor automata ajtószárny-mozgatás szükséges. Az automata ajtómozgató felszerelése sajnos gyakran költséges – különösen, ha mindkét szárny együttes nyitására van szükség -, üzemeltetése folyamatos karbantartást és elektromos áramot igényel.

Miután bejutottunk az épületbe, a minimális akadálymentesítés részeként legalább 1 db akadálymentes illemhely létrehozása szükséges, a hozzá vezető útvonal akadálymentesítésével.

Mivel meglévő épületbe helyezünk el új vizes helyiséget, vagy a meglévőt alakítjuk át akadálymentes illemhellyé, ezért a feltárásig nem, vagy csak nehezen állapítható meg a szerkezetben elrejtett épületgépészet. Így kivitelezéskor gyakran előre nem látható probléma megoldására is szükség lehet, mely költséget előre nem, vagy csak erős becsléssel lehet betervezni.

Az akadálymentes illemhelyhez vezető útvonal akadálymentesítésbe beletartozik a fizikai akadálymentesítésen túl az info-kommunikációs akadálymentesítés biztosítása is.

Közszolgáltatás meglévő épületben történő akadálymentesítése

A lehető legnagyobb akadálymentesítési fokozatra kell törekedünk meglévő épületben helyet foglaló közszolgáltatás akadálymentesítése során, tehát az a cél, hogy a fogyatékossággal élő személy a szolgáltatás igénybevételéhez integráltan férjen hozzá, az épekkel azonos módon, ugyanazon irodába belépve, ugyanazon ügyintézővel beszélve.

Sajnos meglévő épületek esetében az egyenlő esélyű hozzáférés ilyen teljes körű módja fizikailag nem mindig biztosítható. Kizárólag indokolt esetben ésszerű és nem szegregáló kompromisszumok meghozatalára van szükség. Szélsőséges, és különösen indokolt esetben előfordulhat, hogy az akadálymentes ügyintézésre a földszinten biztosítunk egy személyes ügyintézésre alkalmas irodát, melyben a fogyatékossággal élő bármilyen a szolgáltatáshoz tartozó ügyét bármelyik ügyintézővel elintézheti. Nagyon fontos az ilyen iroda kialakításánál, hogy a munkavégzést is „akadálymentesük” az infrastruktúrával, miszerint az akadálymentesített irodában lévő számítógépen egészen pontosan ahhoz az adatbázishoz / programhoz férjen hozzá az ügyintéző, mint ahogy azt az emeleti irodájában tenné. Internet elérése biztosítandó.

Vannak olyan szolgáltatási funkciók – pl.: kórházak – amikor az akadálymentesség szempontjából kompromisszumok meghozatalára nincs lehetőség, mivel az átlagosnál több (akár csak ideiglenesen is) fogyatékossággal élő személy együttes jelenlétére lehet számítani.

Akadálymentesítés a dolgozók szempontjából

A szolgáltatás akadálymentesítésén felül fontos elgondolkodni azon, hogy az alkalmazottak által elvégzett feladatok melyikét láthatná el valamilyen megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személy. El kell ismernünk, hogy nem minden feladatot tud ellátni minden típusú fogyatékos alkalmazott. Pl.: egészségügyben dolgozó munkavállaló jogszabály szerint nem lehet súlyosan fogyatékos személy.

A jelenlegi értékelési szempontok szerint a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a képességeit vizsgálják: előtérbe került annak meghatározása, hogy milyen típusú munkavégzésre alkalmas az illető. Így például egy kerekesszékes személy irodai alkalmazott lehet, vagy egy látássérült személyből jó programozó válhat.

Azok a munkáltatók, akik nem csak a szolgáltatást igénybe vevők számára akadálymentesítik az épületet, de a lehető legtöbb alkalmas jövőbeli munkavállalóra is gondolnak és akadálymentesítenek, munkahelyet teremtenek a megváltozott munkaképességűek számára, ami hasznos nem csak az egyénre, de a társadalomra nézve is.

Meglévő épületek akadálymentesítése – összegzés

Nagyon fontos, hogy minden meglévő épületet egyedileg elemezzünk és bíráljunk – a benne található funkció együttes vizsgálata mellett – akadálymentesség szempontjából, az akadálymentesség legnagyobb mértékére törekedve, ésszerű keretek között.

Jogszabályi hivatkozások:

A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) című jogszabály 2012. áprilisi állása szerint:

108. § (2) Meglévő építményen és részein bármilyen építési-szerelési munka megvalósítása (pl. (…) utólagos akadálymentessé tétel) vagy rendeltetés módosítás során – az általuk érintett körben – e jogszabály létesítési előírásait a (…) megfelelő mértékben szükséges eltérésekkel lehet alkalmazni, a biztonságos használhatóság feltételeinek teljesítésével.

(5) Meglévő építmény egy építményszinttel történő bővítése (emelet ráépítése, tetőtér beépítése) során a már meglévő személyfelvonó továbbvezetése (meghosszabbítása) mellőzhető, ha az nem biztonsági felvonó.

(6) A (5) bekezdés előírása nem alkalmazható betegellátó épület esetén, az egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek által is használt építmények bővítése esetén, továbbá akadálymentes használat biztosításának követelménye esetén.

(9) A meglévő építmények utólagosan akadálymentesítendő építményrészeit úgy kell meghatározni, hogy az építményben lévő közszolgáltatás hozzáférése mindenki számára biztosítható legyen.

(10) Az építmények utólagos akadálymentessé történő átalakításának lehetőségét építményenként, az építmény és környezete meglévő adottságainak figyelembevételével kell meghatározni.

(11) Ha az építmény utólagos akadálymentessé tétele csak részben valósítható meg, szükség esetén részleges akadálymentesítése is elfogadható, ha az ott lévő közszolgáltatás így is mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető.”

Akadálymentesítés árajánlatkérésért és információkért, kérjük
keressen bennünket elérhetőségeinken!
Kapcsolat

akadálymentesítés kapcsolat

Photostream

"Anyone Seen Tom Cruise" - akadálymentesítés
Canal Reflections - akadálymentesítés
Westminster Abbey - akadálymentesítés
Bridge of Sighs, Oxford, UK - akadálymentesítés
Melbourne, Australia - akadálymentesítés
Christchurch, Oxford, UK - akadálymentesítés

Megosztás